1. formål: Kroppen som dit værktøj

At erkende kroppen som værktøj og derigennem indse dine personlige muligheder for at påvirke og styrke - og egentlig også styre kroppen.
Det du siger, og det du gør, viser dig som det menneske, du er.
Når du oplever og mærker, at krop og sjæl kan forbindes, giver det en virkelig frihed til mange handlinger og tanker.
Kroppen er som et værktøj, du bruger i alle livets situationer. Gennem Corpus Vitalis Yoga vedligeholdes kroppen og smidigheden øges.
Duen:

Duen er en Yogaøvelse af Philipp Schober

Et eksempel på en øvelse, der både fremmer følelsen om kroppen som værktøj og øger dens smidighed.

Tankeindstilling: At sejre.

Naturen og naturlovene har faste rytmer. Din krop, dit liv og din hverdag er ofte præget af rytmer og udsving. Men med viljen kan du vejlede, kan du styrke dit legeme, så det er bevægelser, der er opbyggende.

Yoga er at forene krop og sjæl, og give en følelse af selvværd.