3. formål: Indre fred, ro og harmoniNår Corpus Vitalis Yoga virkelig udføres som bevidste bevægelser, vil de fleste opleve en personlig styrke.

Alle mennesker har brug for stilhed, og i lektionerne er der plads til bare at være stille.

Indre ro, fred og harmoni kommer ikke af sig selv, men er værdier, der opstår, når krop og sind arbejder sammen.

Ved regelmæssig og konsekvent træning vil du efter kort tid opleve dig selv. Du vil opleve hverdagens utallige og meget forskellige situationer med større lethed og mod.

Yogaøvelsene fortæller om livsprincipper, livsviden, der gør hverdagen lettere og mere meningsfyldt.

Yogaøvelsen Bjergets top af Philipp Schober

En øvelse, der forener det billedlige, det rolige og det enkle i Corpus Vitalis Yoga, er eksempelvis Bjergets top.

Tankeindstilling: Siddende på bjergets top. Alle problemer er overskuelige og ikke længere problemer, men livsomstændigheder.

I øvelsen symboliserer kroppen en bjergtop. Bjerget som symbol på ro og styrke, bjergtoppen som symbol på overblik.
Under øvelsen føres tanken hen på oplevelsen af sig selv siddende på bjergets top.

Du hviler i følelsen af, at alle problemer er overskuelige og dermed lettere at løse.

Det er jo ikke længere et spørgsmål, om du kan. Kun et spørgsmål om du vil.